Dit Ben Ik is een interactief activiteitenrad dat we hebben ontwikkeld samen met en voor mensen met ernstig psychische aandoeningen.

Achtergrond

Het activiteitenrad helpt mensen om talenten, rollen en eigenschappen te (her)ontdekken. Langdurig verblijf in instellingen of op instellingsterreinen heeft er vaak voor gezorgd dat deze talenten en eigenschappen niet zijn aangesproken, met als gevolg dat deze vaak naar de achtergrond zijn geraakt. Mensen voelen zich vaak nog enkel 'patiënt' en niet meer de veelzijdige mens die ze zijn. Dit is belemmerend voor het herstel van mensen.

Het Dit Ben ik - rad werkt als volgt: samen met iemand die je zelf kiest, draai je aan het rad. Het rad geeft telkens drie mogelijke activiteiten waar je uit kan kiezen. Deze activiteit heeft soms te maken hebben met het leven tot nu toe ("bezoek de basisschool waarop je vroeger zat") maar kan ook mensen uitdagen nieuwe ervaringen op te doen ("praat met iemand die een beroep uitoefent die je leuk vind"). Het tweetal voert deze activiteit dan twee keer uit, één keer voor elke persoon in het tweetal. Het tweetal legt deze ervaring vervolgens vast in de "Dit Ben Ik - waaier", bijvoorbeeld met een souvenir of een foto. De waaier vormt uiteindelijk het product dat laat zien welke activiteiten iemand heeft ondernomen en wat deze persoon hier van vond. Een bijkomend voordeel is dat "Dit Ben Ik" zo veel mogelijk non-verbaal is, en daarom door iedereen te gebruiken. De (nieuwe) ervaringen, op een andere manier in contact zijn met anderen en het vastleggen van activiteiten dragen allemaal bij aan het proces waarin mensen zichzelf niet langer zien als patiënt, maar als mens.

Resultaten

Dit Ben Ik is het resultaat van een ontwerpgericht onderzoek en in nauwe samenwerking met cliënten, familieleden/naasten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en andere rehabilitatie experts. Zo is het gelukt om goed aan te sluiten op de behoeften van alle gebruikers. Mede door dit ontwikkelproces wordt het rad met veel enthousiasme ontvangen en zullen verschillende GGZ instellingen het rad in 2019 in gebruik nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je op www.deontdekkingsreisvanmijnleven.nl kijken. Hier vind je ook ervaringen van gebruikers en de mogelijkheid om het rad zelf te ervaren.
Bekijk ook het filmpje
Bekijk ook onze foto impressie

Voor vragen kan je contact opnemen met Tessa Jonker +31 6 23727127.