KLIK staat voor Kwaliteit van Leven in Kaart. KLIK is een website waarop vragenlijsten worden ingevuld, en is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die onder behandeling zijn (geweest) in een (kinder)ziekenhuis, en hun ouders.

Achtergrond

Het doel van KLIK is het systematisch bespreken van kwaliteit van leven. Hierdoor wordt de communicatie tussen behandelaar en patiënt gemakkelijker gemaakt en worden problemen eerder gesignaleerd. Met KLIK kan het functioneren van het kind of de jongere door de tijd heen in de gaten worden gehouden.

Uit onderzoek is bekend dat kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of aandoening problemen kunnen ondervinden op het gebied van kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en hun ontwikkeling. Behandelaars hebben niet altijd de tijd en middelen om systematisch aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven van jonge (chronisch) zieke patiënten. Het is belangrijk deze kinderen en jongeren zo te begeleiden - op school, tijdens werk, in de vrije tijd en in de omgang met vrienden - dat ze zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Daarom is KLIK ontwikkeld: een digitale methode waarmee de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis systematisch in kaart wordt gebracht. KLIK is een communicatiemiddel; er is meer aandacht voor de stem van de patiënt.

Resultaten

Vanaf 2008 is er op verschillende afdelingen binnen het Emma Kinderziekenhuis AMC onderzoek gedaan naar KLIK. KLIK bleek effectief: problemen werden eerder gesignaleerd. Ouders, kinderen en artsen hebben positief op KLIK gereageerd. Sinds 2011 is KLIK een vast onderdeel van de zorg in het Emma Kinderziekenhuis AMC door middel van een subsidie van het Agis Innovatiefonds. KLIK wordt inmiddels gebruikt in meerdere ziekenhuizen in Nederland.

Meer informatie

www.hetklikt.nu
Bekijk ook het filmpje

Voor vragen, stuur een email naar:
Lotte Haverman, projectleider KLIK, info@hetklikt.nu
Emma Kinderziekenhuis AMC - Psychosociale Afdeling