Project MARCH is een team met studenten van de TU Delft dat zich richt op het ontwikkelen van een innovatief en veelzijdig exoskelet - een gemotoriseerd robotisch pak - dat ingezet kan worden om mensen met een dwarslaesie weer op te laten staan en te laten lopen.

Ons doel dit jaar is dat wij samen met ons eigen exoskelet en onze piloot Koen een rondje door Delft kunnen lopen!

De visie van Project MARCH is door middel van technologie de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie te verbeteren. Dit willen wij bereiken door bij te dragen aan de toename van bewegingsmogelijkheden door middel van innoveren, cocreëren en het inspireren van anderen.

Op dit moment is het zo dat mensen met een dwarslaesie voor altijd aan een rolstoel gebonden blijven en Project MARCH wil hier met de hulp van het Agis Innovatiefonds verandering in brengen.

Meer informatie

www.projectmarch.nl

Penvoerder:

Stichting Moving Bird