Mindset is een cognitieve remediatie training voor jongeren met een psychische aandoening ter ondersteuning van hun participatie in het onderwijs.

Achtergrond

De meeste psychische aandoeningen komen tot uiting in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, de periode waarin veel jongeren een opleiding volgen. Het blijkt dat jongeren met psychische problemen gemiddeld meer tijd besteden aan het studeren, maar lagere cijfers en minder studiepunten behalen dan studenten zonder psychische problemen (Broek, Muskens & Winkels, 2013).

De kans op studie-uitval is het hoogst voor deze groep jongeren en leidt vaak tot een opleidingsachterstand -en daarmee tot een verminderde maatschappelijke participatie- ten opzichte van gezonde leeftijdsgenoten. Het bieden van gerichte ondersteuning op het gebied van onderwijs kan deze jongeren helpen om op school te blijven en uiteindelijk een startkwalificatie te behalen waardoor ook de kans op werk wordt vergroot.

Veel van de jongeren met een psychische aandoening ervaren problemen met cognitieve functies. Het betreft dan problemen op het gebied van onder andere aandacht, concentratie, geheugen, planning en organisatie. Dit zijn cognitieve functies die cruciaal zijn voor het succesvol doorlopen van een opleiding. Aan de Rutgers universiteit in de VS is een cognitive remediation training ontwikkeld (Mullen & Malenczak, 2013) die zich specifiek richt op het functioneren op school en die geschikt is voor jongeren met een psychische aandoening in het algemeen.

In de training komen zeven cognitieve domeinen aan de orde, die in twaalf bijeenkomsten van een uur worden behandeld. Een dergelijke training bestond nog niet in Nederland en daarom is bij de projectpartners (Hanzehogeschool Groningen, Universitair Centrum Psychiatrie Groningen, GGz Drenthe en GGz Friesland) het initiatief ontstaan om deze training ook toegankelijk te maken voor jongeren met een psychische aandoening in Nederland.

Resultaten

In de voorbereidingsfase zijn de onderdelen van de cognitieve remediation training (Mindset genoemd) vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Tien professionals zijn door een Amerikaanse trainer geschoold in het verzorgen van de training en 26 jongeren hebben de Mindset-training gevolgd. Zowel de trainers als de deelnemende jongeren zijn positief over de training. Het werkboek en de trainershandleiding worden beschikbaar gesteld voor andere belangstellenden.

De participerende instellingen gaan door met het aanbieden van de Mindset-training, ook na afloop van het project. Voor de verdere verspreiding is een 4-daagse training voor professionals ontwikkeld, waarvoor landelijke belangstelling bestaat.

Meer informatie

Meer informatie over het project en de resultaten kan je op de website www.begeleidleren.nl vinden.

Voor vragen kan je contact opnemen met de projectleider, Lies Korevaar, lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool Groningen: e.l.korevaar@pl.hanze.nl