Bodymaptool helpt jongeren en zorgverleners om te praten over de gevolgen van een behandeling op het dagelijks leven.

Achtergrond

Een behandeling vermindert klachten en symptomen, maar heeft ook gevolgen voor het dagelijks leven van jongeren met een chronische aandoening. Bijwerkingen, zelfzorg en ziekenopnames kunnen jongeren beperken om dingen te doen die zij belangrijk vinden. Ook beïnvloedt een behandeling toekomstverwachtingen, zoals een partner vinden en kinderen krijgen. Om de last van een behandeling zo klein mogelijk te houden, passen jongeren soms zelf hun behandeling iets aan. Ze vergeten medicijnen of stellen een afspraak met de zorgverlener uit. Op lange termijn is dat nadelig voor hun gezondheid en de relatie tussen jongeren en zorgverleners.

Het Nivel ontwikkelde een gesprekstool die jongeren en zorgverleners bewust maakt van hun behandellast en hen ondersteunt bij het praten hierover. Zo kunnen jongeren en zorgverleners samen kijken op welke manier een behandeling goed in het leven past. De gesprekstool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met jongeren en zorgverleners.

Resultaten

In de Bodymaptool brengen jongeren hun behandellast in kaart door een 'bodymap' te maken. Dit is een afbeelding van een lijf, waarin jongeren met foto's, iconen en tekst aangeven wat een behandeling voor hen betekent. Een 'chatrobot' stelt vragen over hoe het met ze gaat, wat ze leuk vinden om te doen en de invloed van hun behandeling hierop. Na het doorlopen van de vragen kunnen jongeren hun persoonlijke bodymap printen en bespreken met hun zorgverlener. De Bodymaptool is vrij te gebruiken door jongeren en zorgverleners.

Jongeren en zorgverleners die de Bodymaptool gebruikt hebben, vinden het een goed visueel hulpmiddel om onderwerpen te bespreken die lastig in woorden zijn uit te drukken. Ook helpt het jongeren zelf de regie te nemen in het gesprek. Veel jongeren ervaren dat hun zorgverlener vooral aan het woord is tijdens afspraken. De tool helpt hen om hun verhaal te doen, omdat het iets concreets oplevert dat ze kunnen laten zien. Tot slot vinden jongeren het belangrijk dat zorgverleners hen zien als mens, en niet alleen als patiënt. Met de Bodymaptool kunnen ze dit onder de aandacht te brengen, omdat het ook gaat over zaken als hobby's, vrienden en toekomstdromen.

Meer informatie

Het Nivel voerde dit onderzoek uit samen met het Prinses Máxima Centrum, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Maastricht University, Stichting JongPIT en Games for Health.

Meer informatie over de Bodymaptool kun je op de website van Nivel vinden.

Een interessant artikel over de Bodymaptool is op de website van Participatiekompas te vinden.