Wilt u weten of u uw aanvraag een kans van slagen heeft, dan adviseren wij vooraf te checken of uw initiatief wel past binnen onze Agis doelstellingen.

Dat wil zeggen:

 • uw initiatief is bedoeld voor mensen met een chronische aandoening of ter voorkóming daarvan;
 • het draagt bij aan de kwaliteit van leven en meer eigen regie voor de betrokkenen;
 • het initiatief is zoveel mogelijk gebaseerd op de behoefte vanuit de doelgroep en/of wordt door hen geïnitieerd;
 • uw initiatief heeft een innovatief karakter en u heeft een voorstel op welke manier de continuïteit bij succes geborgd kan worden;
 • als uw initiatief al op kleine schaal werkt en bewezen effectief is en u wilt een veel groter bereik initiëren. Voor de tussenfase vraagt u financiële ondersteuning;
 • het initiatief is niet financierbaar via de zorgverzekering of (lokale) overheid en behoort niet tot het gangbare takenpakket van een instelling;
 • uw initiatief dient in de eerste plaats het maatschappelijk belang en geen commercieel belang.

 
Als dit inderdaad zo is, dan kunt u uw plan aan ons voorleggen via het aanvraagformulier.

Procedure

Via deze website is het aanvraagformulier in Word-formaat of pdf-formaat te downloaden. Deze vult u volledig in en voegt eventueel projectplan en uitgebreide begroting apart toe. Een voorbeeld begroting kunt u eveneens via deze website downloaden.

De aanvraag en bijlagen kunt u digitaal (bij voorkeur als pdf-bestand) naar info@agisinnovatiefonds.nl sturen.

Voor alle correspondentie geldt dat we graag zoveel mogelijk digitaal ontvangen, aangezien onze stichting papierarm werkt.

Voorwaarden

Uw initiatief dient in lijn te zijn met onze algemene subsidievoorwaarden. Het is van belang deze eerst te lezen. Als u een aanvraag indient gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Indien uw aanvraag wordt ondersteund door ons fonds, bent u verplicht ons met een voortgangs- en eindrapportage op de hoogte te houden van het verloop. De criteria voor voortgangs- en eindrapportage kunt u hier downloaden. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag kan een accountantsrapport worden gevraagd.

Criteria en beoordeling

Onafhankelijke adviseurs beoordelen de aanvragen en ideeën en brengen een advies uit aan het bestuur van Agis Innovatiefonds. Het bestuur besluit welke initiatieven in aanmerking komen voor financiering. Aanvragen worden gehonoreerd op inhoudelijke criteria en op basis van vertrouwen.

Planning

We hebben vier keer per jaar een beoordelingsronde. In 2019 zijn er nog vier datums waarop u een aanvraag kunt indienen:

 • vóór 4 februari 2019, 17:00 uur
 • vóór 20 mei 2019, 17:00 uur
 • vóór 2 september 2019, 17:00 uur
 • vóór 18 november 2019, 17:00 uur
 

Zodra we uw aanvraag hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging van ontvangst. Na bovengenoemde indieningsdata duurt het normaal gesproken zes tot acht weken voordat u hoort of we uw aanvraag kunnen honoreren.

Telefonisch spreekuur

Er is een telefonisch spreekuur op vrijdagen tussen 09:00 en 13:00 uur. U kunt dan via 085-0608669 vragen met betrekking tot het indienen van een aanvraag bij ons fonds aan onze subsidie­medewerker stellen.

Ik heb een idee en wil graag advies