Je hebt een idee dat van belang kan zijn voor mensen met een chronische aandoening dan wel ter voorkóming hiervan en wilt graag weten of dat idee door Agis Innovatiefonds ondersteund kan worden.

De snelste manier om met ons in contact te komen, is door gebruik te maken van ons telefonisch spreekuur. Dan krijg je direct antwoord op jouw vragen.

Een andere manier is om jouw idee via het idee-formulier aan ons voor te leggen. Op basis daarvan krijg je een advies van ons om al dan niet een aanvraag in te dienen. Dat formulier kan je downloaden in Word-formaat.

Telefonisch spreekuur

Er is een telefonisch spreekuur op vrijdagen tussen 09:00 en 13:00 uur. Je kunt dan via 085-0608669 vragen met betrekking tot het indienen van een aanvraag bij ons fonds aan onze coördinator stellen.

Ik heb een idee en wil een aanvraag indienen