Ontwerpers Aurore Brand en Lotte de Haan starten een ontwerpend onderzoek samen met zorginstelling Fokus Wonen met als doel tot concrete oplossingen te komen voor problemen uit het dagelijks leven van mensen met een lichamelijke beperking en hun hulpverleners.

Om ervaring en kennis van cliënten en hulpverleners beter te kunnen ontsluiten, stelt het team een co-creatief ontwerptraject voor waarbij cliënten, hulpverleners en lokale makers intensief gaan samenwerken. Ook de WMO ambtenaar wordt nauw betrokken. Het ontwerpteam werkt daarnaast gedurende het proces aan de ontwikkeling van een toolkit, waarmee het proces wordt ondersteund en die later ook breder kan worden ingezet.

Aurore Brard, 2020
www.aurorebrard.com

Tweede fase

Lees hier meer over de tweede fase van dit project.