Het Agis Innovatiefonds is een stichting die bestaat uit een Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, een coördinator en een project­secretariaat. Hieronder lees je de huidige samenstelling van de organisatie.

Raad van Bestuur

Het bestuur komt ieder kwartaal bijeen om de ontvangen aanvragen te beoordelen en te behandelen. Het bestaat uit vier leden:

  • Eeke van der Veen, voorzitter
  • Jaap Habicht
  • Dick Herfst

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert twee à drie keer per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, en houdt zich bezig met de gebruikelijke toezichtzaken zoals jaarrekening, begroting, statuten en reglementen. Daarnaast komen ook de besluiten van het bestuur over de projectaanvragen aan de orde.

De drie leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Dik Hermans, voorzitter
  • Ine van Hest
  • Arno Barens

Ondersteuning

Het Agis Innovatiefonds wordt ondersteund door:

  • Annemarie Kuiper, directeur
  • Danielle Klinge, projectsecretariaat