Het Agis Innovatiefonds is een ANBI-stichting die bestaat uit een compact programmabureau, waar de directeur-bestuurder onder andere deel van uit maakt en een Raad van Toezicht. Over de besluitvorming omtrent de toekenning van aanvragen adviseert een adviescommissie.

Hieronder lees je de huidige samenstelling van de organisatie.

Samenstelling programmabureau

Het programmabureau van het Agis Innovatiefonds bestaat uit:

  • Annemarie Kuiper, directeur-bestuurder
  • Interim positie, ondersteunend medewerker programmabureau
  • Gerdine van Ramshorst, veranderkundig adviseur

Bestuur

  • Annemarie Kuiper

Adviescommissie

  • Dick Herfst
  • Jetske van Oosten
  • Anne-Miek Vroom

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt zich bezig met de gebruikelijke toezicht zaken zoals de jaarrekening, het meerjarenbeleid, de begroting, statuten en reglementen. Daarnaast komen de besluiten over de projectaanvragen aan de orde. Zij vergadert twee à drie keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

De drie leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Dik Hermans, voorzitter
  • Arno Barens
  • Jiska Ogier