Achtergrond

Op basis van subsidieverstrekking door Agis Innovatiefonds, provincie Noord Brabant, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Russel-ter Brugge Fonds, Pasman Stichting en Stichting Kloek, is in de periode van juni 2018 - september 2019 een uniek houten trainingsapparaat met een bijbehorend trainingsprogramma (online beschikbaar) ontworpen en als prototype gerealiseerd. Dit project is gerealiseerd door het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie), in nauwe samenwerking met fysiotherapeuten en potentiële eindgebruikers.

Doel van het trainingsapparaat, ondertussen de Abel_pro genaamd (destijds Fitbox2Go), is dat mensen met sta- en loopproblemen, waaronder ouderen en mensen met een fysieke beperking, volgens een speciaal trainingsprogramma veilig en vertrouwd in een eigen gekozen omgeving kunnen trainen op (spier)kracht en conditie. Het unieke aan de Abel_pro is dat de gebruiker vanwege de vele steun- en instelmogelijkheden met vertrouwen zijn fysieke grenzen kan verleggen. Er is minder 1 op 1 aandacht nodig, waardoor de begeleider zijn aandacht kan verdelen over andere werkzaamheden. Daarnaast is het trainingsapparaat erg compact en kunnen 5 verschillende oefeningen die terugkomen in het trainingsprogramma worden uitgevoerd op slecht 1 m2. Buiten het trainingsprogramma kunnen aan de hand van de creativiteit van de begeleider nog veel meer oefeningen worden uitgevoerd met de Abel_pro.

Oorspronkelijk was het plan om een 'beweegkist', een 'gewone' kist met oefenmateriaal, als eindproduct op te leveren maar onderweg bleek al snel dat voor het uitvoeren van oefeningen met gebruikmaking van trainingsmaterialen, vooral in thuisgebruik, veiligheid en het behoud van lichaamsbalans noodzakelijke voorwaarden zijn. Uiteindelijk is besloten de vormgeving van de 'beweegkist' te veranderen in een trainingsopstelling waarmee aan deze voorwaarden tegemoet wordt gekomen.

Resultaten

In februari 2019 is het uiteindelijke trainingsapparaat gerealiseerd en gelanceerd. Het is in 40-voud geproduceerd om deze ter evaluatie uit te zetten in 7 fysiotherapiepraktijken, 10 gezondheidsinstellingen, 3 revalidatiecentra, 1 sportloket, en bij 2 particulieren. Deze pilot liep van maart - september 2019. De evaluatie heeft opgeleverd dat het trainingsapparaat enthousiast is ontvangen en dat de meerwaarde ervan wordt onderschreven door gebruikers en hun begeleiders. Tevens is een (beperkte) lijst opgesteld van voorgestelde veranderingen aan de constructie die niet de functie maar wel het gebruikscomfort betreffen. Deze veranderingen zijn inmiddels doorgevoerd in de constructietekeningen en de Abel_pro staat daarmee gereed om 'op de markt gezet' en door de beoogde doelgroep gebruikt te (kunnen) worden. Hiervoor is een nieuwe entiteit opgericht; Abel BV.

Een andere bevinding uit de pilot is dat het een meerwaarde biedt om de Abel_pro te voorzien van sensoren. De data die ermee verkregen wordt kan gebruikt worden om feedback te geven naar de gebruiker en diens begeleider om daarmee het gebruiksgemak bij en het stimuleren van het doen van oefeningen nog verder te verhogen. Ook wordt het mogelijk om de gebruiker op afstand direct(er) te coachen en bij te sturen in het uitvoeren van de trainingen.

Ondertussen wordt ook al gewerkt aan deze nieuwe versie van het trainingsapparaat, de Abel_pro 2.0.

Meer informatie

Kijk op www.we-are-abel.com voor meer informatie over de Abel_pro.