Het Agis Innovatiefonds is een volledig onafhankelijke goede doelenstichting, die geen juridische of financiële banden met Agis Zorgverzekeringen heeft. Jaarlijks maakt het Agis Innovatiefonds zo rond de 1 miljoen euro vrij om vernieuwende initiatieven te ondersteunen die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren en bijdragen aan meer eigen regie.

Historie

De stichting is ontstaan op 31 december 2007. Het vermogen van het Agis Innovatiefonds is in het verleden opgebouwd uit niet-zorg gerelateerde activiteiten van de onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) van Agis Zorgverzekeringen.

Tijdens de fusie op 1 januari 2008 van OWM Agis Zorgverzekeringen en Stichting Agis enerzijds en de vereniging Achmea anderzijds is de huidige vorm van de stichting ontstaan. In 2008 zijn vervolgens alle verzekering-gebonden activiteiten en het daarmee samenhangende vermogen overgeheveld van Stichting Agis naar Agis Zorgverzekeringen NV. Het overgebleven vermogen in de stichting wordt ingezet voor het ontwikkelen van innovatieve en praktische projecten die waarde toevoegen aan het leven van mensen met (grote kans op) chronische aandoeningen. In 2008 zijn de statuten van de Stichting Agis aangepast aan de nieuwe doelstellingen. Op 1 januari 2009 is Stichting Agis met haar nieuwe doelstellingen van start gegaan. In oktober 2014 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Agis Zorginnovatiefonds, waarna in 2017 de werknaam Agis Innovatiefonds is geworden.

Tot 2020 is ongeveer een budget van 1 miljoen euro per jaar beschikbaar. Het fonds is door de belastingdienst formeel aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. Door deze erkenning is de stichting vrijgesteld van belastingheffing op haar resultaten.

Recent

Hieronder artikelen over Agis Innovatiefonds. Deze kunt u lezen door op het betreffende artikel te klikken.

Organisatie

De organisatie van het Agis Innovatiefonds bestaat uit een Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, een coördinator en een project­secretariaat.
 

Beleidsplan

Agis Innovatiefonds beschikt over een beleidsplan. Deze kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

Verantwoording en verslagen

Jaarlijks legt de Raad van Bestuur verantwoording af voor haar activiteiten in een (financieel) jaarverslag. Deze kunt u lezen door op het betreffende verslag te klikken.

Gedragscode

Voor de leden van de Raad van Bestuur van Agis Innovatiefonds is een gedragscode vastgesteld. Deze kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

Algemene subsidievoorwaarden

Voor het verstrekken van subsidies hebben wij algemene subsidievoorwaarden opgesteld. Elk initiatief dient in lijn te zijn met deze voorwaarden.

Agis Innovatiefonds
Postbus 339
3800 AH  Amersfoort
info@agisinnovatiefonds.nl

KvK nummer: 41186649
Fiscaal RSIN nummer: 802559050
Agis Innovatiefonds is in het bezit van de ANBI status.

Aangezien onze stichting papierarm werkt, ontvangen we correspondentie graag zoveel mogelijk digitaal.

 

Telefonisch spreekuur
Er is een telefonisch spreekuur op vrijdagen tussen 09:00 en 13:00 uur. U kunt dan via 085-0608669 vragen met betrekking tot het indienen van een aanvraag bij ons fonds aan onze coördinator stellen.

 

 

Ik heb een idee en wil graag advies
Ik heb een idee en wil een aanvraag indienen