Bij het Agis Innovatiefonds kun je twee keer per jaar een subsidieaanvraag indienen. Deze aanvragen zijn gericht op ideeën of initiatieven die aansluiten bij de missie en visie van het Agis Innovatiefonds.

Open oproep: Chronisch Gezond

Naast deze twee reguliere aanvraagrondes kent het Agis Innovatiefonds ook het programma Chronisch Gezond. Binnen dit programma heeft het Agis Innovatiefonds, samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een open oproep gelanceerd. In het najaar van 2019 hebben meer dan 60 aanvragers gehoor gegeven aan deze oproep, waarna er zes projecten geselecteerd zijn.

Deze zes projecten zijn inmiddels bezig aan Fase 2.

Thematische vervolgoproep: Latent Talent

Voortbordurend op de eerste oproep van Chronisch Gezond, lanceert het Agis Innovatiefonds nu de thematische vervolgoproep: Latent Talent - Gezamenlijke inzet op mogelijkheden en ambities.

Eén op de vier jongeren heeft een chronische aandoening met vaak een grote impact op het dagelijks leven. Net als alle anderen jongeren hebben zij behalve uitdagingen óók ongekende mogelijkheden, ambities, dromen, drijfveren en talenten waarmee ze hun leven vorm willen geven. Heb jij een innovatief idee waarmee je de ambities van deze jonge mensen met hen helpt te verwezenlijken? Zie je daarin ook een rol voor hun sociale netwerk en de ambities van (jonge) zorgverleners? Dan nodigen we je van harte uit om een kijkje te nemen naar onze thematische oproep! Misschien een mooie kans om met je idee aan de slag te gaan.

De sluitingsdatum is 22 juni 2021.