Inmiddels zijn uit de aanvragen 8 initiatieven geselecteerd die op 1 september 2021 starten met het ontwerpend onderzoek.

Hieronder lees je de algemene informatie over de oproep Latent Talent.
 

Eén op de vier jongeren heeft een chronische aandoening, met vaak een grote impact op het dagelijks leven. Net als alle anderen jongeren hebben zij behalve uitdagingen óók ongekende mogelijkheden, ambities, dromen, drijfveren en talenten waarmee ze hun leven vorm willen geven. Heb jij een innovatief idee waarmee je de ambities van deze jonge mensen helpt te verwezenlijken? Dan nodigen we je uit om een voorstel in te dienen voor deze oproep!

Een mens is niet zijn aandoening

Jongeren met een chronische aandoening zoals diabetes, reuma, taaislijmziekte, astma, eczeem maar ook psychische aandoeningen zoals ADHD en depressie hebben vaak bijzondere moeilijkheden te overwinnen. De gevolgen van zo'n aandoening zijn groot. Maar, een mens ís niet zijn aandoening. Het gaat erom hoe je het leven vormgeeft op een manier die bij je past, zin geeft en betekenis heeft.

Jongvolwassenen met mogelijkheden

Deze vraag is extra relevant voor jongvolwassenen die aan het begin staan van het organiseren van hun leven. Al te vaak worden jongeren met extra gezondheidsuitdagingen aangesproken op hun aandoening, op het label dat ze met zich meedragen, op wat ze vooral nïet kunnen en moeten willen.

De jongeren zelf zien dat graag omgedraaid. Het geeft energie en perspectief je te richten op wat wél kan in het leven. Daarbij zijn hun mogelijkheden en ambities belangrijk net als de wisselwerking met de fysieke, sociale en zorgomgeving. Jongeren leren met name door interactie met hun omgeving, vooral met die van leeftijdsgenoten.

Hoe kom ik over? Waar liggen mijn grenzen? Wat is loyaliteit? Allerlei vragen die te maken hebben met het ontdekken van wie je bent en hoe je dat vorm geeft in de praktijk. De context dient hierbij als leer- en experimenteeromgeving. De interactie met onze omgeving beïnvloedt het gevoel, zelfbeeld en vertrouwen, de keuzes die we maken en de dromen die we durven na te jagen.

Dat leidt tot onze kernvraag: Hoe kunnen bedoelde jongvolwassenen (16-30 jaar) samen met gezondheidsprofessionals en hun omgeving werken aan de realisatie van hun ambities en mogelijkheden?

Zorgprofessionals met dromen

Bij het vinden van antwoorden op de kernvraag zien wij ook een belangrijke rol weggelegd voor jonge zorgprofessionals, zonder uitsluitend te willen zijn naar hun "oudere" collega's. Jongvolwassenen in welke rol dan ook, delen hun levensfase en kunnen van daaruit (makkelijker) aansluiten bij elkaars belevingswereld.

Dat maakt dat we benieuwd zijn naar de innovatieve ideeën, dromen en ambities van (jonge) zorgprofessionals om in het werk nog meer aan te sluiten op de (leef)wereld van jongeren met een chronische aandoening, wellicht buiten de bestaande (professionele) paden.

Het Agis Innovatiefonds verwelkomt voorstellen van brede coalities waarin jongvolwassenen (16-30 jaar) samen met ontwerpers, makers, hun sociale en / of professionele netwerk, innovatief bouwen aan hun mogelijkheden en ambities.

Werkwijze ontwerpend onderzoek

De werkwijze die wij voor ogen hebben betreft in eerste instantie een ontwerpend onderzoek, waarbij ontwerpers de kar trekken. De uitvoering is in handen van een breed samengesteld team, waaronder de mensen voor wie het initiatief bedoeld is. In de tweede fase zien we ook een belangrijke rol voor degene die verantwoordelijk is voor de implementatie van het initiatief.

De beoogde innovaties in de vorm van producten, concepten of interventies voegen concrete waarde toe aan het leven van jongeren met gezondheidsuitdagingen en inspireren de gezondheidssector om anders te denken en doen.

Download hier de hele tekst over de thematische oproep Latent Talent.

Overige relevante documenten bij de oproep

Contact

We zijn beschikbaar voor vragen, maar ook bereid tot meedenken en sparren op je aanvraag, dus schroom niet om contact op te nemen met Annemarie Kuiper, via e-mail subsidie@agisinnovatiefonds.nl of per telefoon 085-0608669.