Achtergrond

Zo'n twee miljoen mensen in ons land hebben last van een fantoom geluid in hun oren. Oftewel tinnitus. Ondanks de vele onderzoeken is er helaas nog geen structurele oplossing voor dit probleem. Door het probleem anders te bekijken en door de nieuwe mogelijkheden van Virtual Reality in te zetten, hebben we geprobeerd het autonome zenuwstelsel te beïnvloeden en bekeken of we op deze wijze de tinnitus kunnen 'uitzetten'.

Resultaten

De eerste testopstelling was een groot succes. Ongeveer de helft van de deelnemers gaf aan voor een korte tijd verlost te zijn van tinnitus. Met deze resultaten gaan we verder en hopen we een behandeling te ontwikkelen die tinnitus echt laat verdwijnen.

Meer informatie

Kijk op www.antinnitus.org voor meer informatie.