Het project "Blijf in je Kracht!" van Fysiotherapie De Waag richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid van senioren (65+) door ondervoeding en verlies aan spierkracht (sarcopenie) terug te dringen of te voorkomen. Sinds 2017 zijn er 99 inwoners van Renkum en Heelsum gestart. Zo'n twintig instanties vanuit zorg en welzijn zijn betrokken bij het project, zoals het Huis van Renkum, huisartsen, diëtist en gemeente.

Meer informatie

'Blijf in je Kracht' ter bevordering van zelfredzaamheid van senioren
www.blijfinjekracht.nl