Achtergrond

Deelnemers aan gecombineerde leefstijlinterventies (GLI), zijn gemotiveerd om overgewicht en obesitas aan te pakken. Hoe kan je deze mensen ondersteunen in het volhouden van gezonde gewoontes en motiveren om zélf blijvend te werken aan hun leefstijl? In ons project Reframing GLI hebben we onderzocht hoe we de GLI kunnen versterken vanuit de ervaringen van mensen zelf.

Samen met GLI deelnemers en leefstijlcoaches brachten wij daarom allereerst de type uitdagingen in kaart die spelen bij het aanleren en volhouden van gezonde gewoontes: 'Hoe kan ik regelmatig bewegen?', of 'Waar vind ik goedkope, gezonde producten?' zijn voorbeelden van praktische uitdagingen. Tegelijkertijd spelen er emotionele uitdagingen, zoals 'Hoe ga ik om met stress?' of 'Hoe krijg ik steun van vrienden op moeilijke momenten? Door hierop grip te krijgen op wat jouw persoonlijk uitdagingen zijn, begrijpen mensen hun situatie nóg beter en zien zij zelf mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Resultaten

Maar hoe kan je mensen ondersteunen om de aangeleerde positieve gedragsverandering zelfstandig vol te houden na afloop van de GLI? Of zichzelf te herpakken bij terugval in oude gewoontes? Daarvoor helpt het als mensen inzicht krijgen in hun emoties, om te leren omgaan met hoog-risico-situaties en met onvermijdelijke missers. Ook helpt het als mensen leren hoe ze hun gezonde balans kunnen versterken door zelfzorg, verbinding met vrienden en familie, lotgenoten en tot slot leren vooruit kijken naar dingen die maken dat je je balans moet aanpassen.

Hiervoor ontwikkelden we de 'steuntje-in-de-rug'-pakket. Bestaande uit een kalender om mensen dagelijks een kleine motiverende prikkel te geven om de gezonde gewoontes te versterken en terug te veren na missers. En de ansichtkaarten om steun te krijgen van naasten op moeilijke momenten. Deze prototypes testten we met 30 deelnemers van verschillende GLI programma's en we maten de impact.

Uit impactmeting blijkt dat het Steuntje in de Rug pakket positieve effecten heeft op de kennis, houding en met name op het gedrag van mensen. Verbetering wordt getoond op het gebied van 'omgaan met emoties en gedachten', 'normaliseren van terugval' en 'zelfzorg en versterken van balans'. Die thema's zijn de belangrijkste elementen voor het volhouden en weer oppakken van de in de GLI-aangeleerde gezonde balans. Daarom gaan we deze kalender en kaarten laten drukken om uit te delen aan deelnemers van de GLI.

Daarnaast deden we verschillende pogingen om een netwerk van ervaringsdeskundigheid op te starten. Ondanks enthousiaste aanmeldingen en deelnemers aan de sessies zijn we (met de ervaringsdeskundigen) nog zoekende naar de juiste vorm voor dit netwerk, waarin het initiatief en eigenaarschap bij de deelnemers zelf ligt.

Meer informatie

Wil je meer weten? Lees dan ook ons eindrapport over Borging van Leefstijlverandering GLI met links naar de verschillende tools.