Borging Leefstijlverandering Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Overgewicht en obesitas. Hoe zorg je ervoor dat de mensen hiermee leren omgaan en gemotiveerd zijn om zélf hun leefstijl blijvend te veranderen en kunnen volhouden? Door grip te krijgen op de voor hen specifieke uitdagingen, begrijpen mensen hun situatie nóg beter en zien zij zelf mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

In ons project 'Borging leefstijlverandering GLI' ontwikkelen we met ervaringsdeskundigen een concept ter aanvulling op bestaande GLI programma's, dat deelnemers helpt om de gezonde gewoontes te versterken en terug te veren na missers. Vervolgens toetsen we ons concept in een pilot bij verschillende GLI programma's (CooL Beweegkuur GLI en X-Fittt GLI).

Tweede doel van het project is het starten van een netwerk van ervaringsexperts. Peer support, een sterke band met lotgenoten en grip op de voor jou specifieke uitdagingen. Alles om de deelnemers meer regie en autonomie te laten ervaren in het proces van leefstijlverandering.

Penvoerder

Reframing Studio