In de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West werken Humanitas DMH en Cascoland aan het ontwikkelen van een informele zorg-omgeving, 'a community of care'. Lokale ondernemers zoals de kapper en de buurtkeuken kennen de buurt en horen vaak als eerste van de problemen van buurtbewoners. Zij ervaren vaak een drempel om ondersteuning te zoeken bij formele (zorg)organisaties. Maar er zijn nog meer mensen belangrijk in de wijk, wiens positie versterkt kan worden. Dit project legt daarom de focus op hen en de lokale ondernemers. Zij vormen de sleutel om mensen te helpen hun bezwaren, angsten en schaamte te overwinnen en hulp te zoeken voor hun vragen en problemen.

De doelstelling van het project is het aanleggen van de ontbrekende schakel zodat bewoners hulp kunnen vinden, bij medewijkbewoners en bij de betreffende maatschappelijke organisaties, bij het aanpakken van hun (vaak complexe) problemen.

Penvoerder

Stichting Humanitas DMH