Het project "CitizenScience2Health" biedt bestaande en toekomstige communities van zelfonderzoekende burgers rondom gezondheid handvatten ter versterking van hun eigen zelfonderzoek. Dat doen we op laagdrempelige wijze, middels een online toolbox en landelijke leergemeenschap.

Deze burgers zijn mensen met een (chronische) aandoening, beperking of psychische problemen, die ook zelf onderzoeken wat voor hen of voor hun naasten het beste werkt. Het project is opgezet samen met ca 10 zelfonderzoekende patientengroepen, en staat open voor nieuwe.

Het project ontwikkelt het "ZelfOnderzoek Netwerk Nederland" als platform voor burgerwetenschap rondom gezondheid. Het project heeft als doel de kwaliteit van het zelfonderzoek van de betrokken communities te versterken en die gaandeweg tastbaar en bruikbaar te maken, voor elkaar als patiënten, en voor institutionele zorgpartijen. De versterking wordt georganiseerd rondom 3 thema's:
a) hoe doe ik zelf onderzoek (methode)
b) hoe organiseer ik mijn zelfonderzoek (techniek, data en ondersteuning)
c) waarom doe ik zelfonderzoek (bewustwording).

Meer informatie

Bekijk ook de website Mijn Data Onze Gezondheid.