Digitale inclusie in het mijnenveld voor mensen met chronische gezondheidsuitdagingen

Tegenwoordig gaat steeds meer digitaal. Afspraken maken in het ziekenhuis, digitaal toeslagen aanvragen bij gemeenten of bij de apotheek. Dit heeft voor miljoenen mensen die minder digitaal vaardig zijn, grote consequenties. Voor mensen met chronische gezondheidsuitdagingen is digitalisering in zorg en welzijn een terugkerende uitdaging; dit maakt het onnodig afhankelijk van anderen.

In dit project onderzoeken we samen met ervaringsdeskundigen van stichting MEE momenten waarop mensen vastlopen. Daarnaast ontwerpen we werkwijzen om mensen te ondersteunen op die momenten. We testen filmpjes, visuele instructies of andere mogelijkheden ter ondersteuning. Met deze informatie ontwikkelen we een digitale rugzak voor digicoaches maar ook voor ontwerpers. Vervolgens leiden we mensen op die anderen kunnen ondersteunen; de trainende community. De geleerde lessen uit dit proces worden in de implementatiefase gedeeld met de betrokken organisaties in zorg & welzijn en het sociaal domein; om te leren en verbeteren. Dit noemen we de lerende community.