Wanneer je de diagnose kanker krijgt, zit je vooraan in de rollercoaster van angsten, twijfels en onzekerheden. Wat staat je te wachten naast het medische aspect, zowel praktisch als emotioneel?

Als (ex)kankerpatiënten bouwen wij aan een nationaal netwerk van ervaringsdeskundigen. Die er zijn voor met patiënten die vol zitten met vragen en angsten over het onbekende. Zij bieden een luisterend oor en geven tips over wat iemand te wachten staat zowel praktisch als emotioneel.

Het afgelopen jaar hebben wij in een pilot onze steun uitgeprobeerd en geoptimaliseerd. Er zijn 89 patiënten ondersteund en in de evaluaties werd aangegeven dat 96% de gesprekken met een ervaringsdeskundige als waardevol en nuttig beschouwde en dat 81% overweegt om zelf ervaringsdeskundige te worden. Met de bijdrage van het Agis Innovatiefonds kunnen wij de komende periode met het project "Een ander Steunen" onze activiteiten uitrollen en aanbieden door heel Nederland.

Samen maken we het mogelijk!

Meer informatie

www.cancerconnect.nl