Het doel van Stichting de Bagagedrageris dat het spel leidt tot meer begrip, openheid en minder schaamte, waardoor het stigma wordt teruggedrongen en verbindingen worden gelegd.

"Het spel maakt op een luchtige en speelse manier psychische gezondheid (en stigma's) bespreekbaar. Het spel kan gespeeld worden via het bordspel en digitaal via de app. Door de speelse én luchtige sfeer waarin het spel met elkaar wordt gespeeld ontstaan openheid, (h)erkenning en begrip voor elkaars situatie. Door het bespreekbaar maken van moeilijke situaties en (psychische) kwetsbaarheid zien wij dat mensen op den duur gaan meedoen aan de samenleving waardoor hun kwaliteit van leven toeneemt. Meedoen helpt! Samen een spel spelen helpt hen over drempels. Het spel doorbreekt niet alleen barrières bij kinderen met een (psychische) beperking, maar ook bij de omgeving zoals familie, vrienden, klasgenoten, docenten, vrijetijdsverenigingen, sportverenigingen, buurtbewoners etc. Zij krijgen hierdoor een andere kijk op psychische aandoeningen."

Meer informatie

www.debagagedrager.nl