Stel je voor dat je bij alledaagse handelingen zoals douchen afhankelijk bent van anderen. Je krijgt niet alleen hun hulp, maar ook hun humeur, opvattingen en achterliggende opvoeding erbij. Vaak bepaalt iemand anders hoe je je leven inricht en de kansen die je hebt om je rol in de samenleving invulling te geven. Pauline vertelt hoe dat is in dit fragment.

Een brug slaan met elkaar

Binnen dit project verkennen we hoe we de wereld van beleidsmakers en mensen met een handicap dichterbij elkaar kunnen brengen. Ontwerpers creëren hiervoor confrontaties (corona-proof!) om elkaars wereld te ondergaan. Door confrontaties met elkaars perspectief ervaren we hoe het werkt voor de ander. Door dit creatieve begrip leren we niet alleen elkaar te begrijpen, maar werken we ook samen aan oplossingen.

Wie doen allemaal mee?

Het team bestaat uit professionals en ervaringsdeskundigen. Zij denken en doen mee in de uitvoering van dit onderzoek. We versturen nieuwsbrieven over dit onderzoek. Meld je aan en stuur een mail naar: petra@doeleninnovatie.studio.

Penvoerder

Muzus