Gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking

Steffie helpt iedereen! Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is gezonde voeding en regelmatig bewegen belangrijk. Mensen met een gezond gewicht lopen minder risico om ziek te worden.

Er is bij veel zorgorganisaties een gebrek aan continue aandacht voor een gezonde leefstijl in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Hoe kunnen mensen die niet altijd in staat zijn om gezonde keuzes te maken hierin ondersteund worden? Het programma Fit met Steffie wordt het nieuwe platform voor deze kwetsbare groep. Op dit online en offline platform kunnen ze niet alleen eenvoudig in beweging komen, maar ook nieuwe contacten opdoen en zo hun kans op liefde. vriendschap en geluk vergroten.

Het platform wordt in het najaar van 2022 gelanceerd op Steffie.nl. Meer weten of meedoen met dit project? Kijk dan op:
https://www.leerzelfonline.nl/actueel/187/beweegplatform-fit-met-steffie.html

Penvoerder

Stichting Leer Zelf Online