Get in Motion: online leefstijl coaching voor mensen met een beperking

Steeds vaker wordt bij mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking gezonde leefstijl als medicijn voorgeschreven. De eerste stappen zetten in gezondere gewoontes is echter verdraaid lastig. Daarom is Stichting Special Heroes Nederland gestart met een nieuw initiatief dat gebaseerd is op het succesvolle project 'Get In Motion' uit Canada: coaching op afstand door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Deze coaching is kosteloos voor de deelnemers.

Voor de werving van coaches richten wij ons op ervaringsdeskundigen en (leefstijl)coaches die anderen willen ondersteunen om de eerste kleine stappen naar gezondere gewoontes te zetten. Tijdens een scholing wordt geleerd om met een script te coachen op gedragsverandering. Ook kunnen coaches info, tools en verwijsopties ophalen in een (kennis)database.

We willen benadrukken dat de coaches in het project niet opgeleid worden tot een professionele leefstijl coach. Het betreft een vrijwilligersfunctie. Coaches verbinden zich voor minimaal één jaar aan dit project en de inzet per deelnemer is ongeveer 30 minuten per week. De afspraken zijn online of telefonisch, laagdrempelig en flexibel in te plannen.

We gaan eerst de coaches werven en scholen. Daarna kunnen deelnemers zich aanmelden. De werving van coaches vindt plaats via sport -en leefstijlloketten in ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en via social media. Wil je meer informatie over dit initiatief neem dan via leefstijl@specialheroes.nl contact op met ons leefstijlteam. Projectleider is Lieneke Vos.

En via deze link een nieuwsbericht over Get in Motion.