GoOV B.V. is een sociale onderneming die als doelstelling heeft: Mensen met een afstand tot de maatschappij als gevolg van een beperking hun mobiliteit teruggeven middels technologie.

GoOV helpt mensen die moeite hebben met zelfstandig reizen als gevolg van een verstandelijke beperking of cognitieve aandoening (om zich veilig en zelfstandig in de maatschappij te bewegen om daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. Het gaat daarbij om 75.000 kinderen in het Speciaal Onderwijs, medewerkers van sociale werkvoorzieningen, cliënten uit de WMO en WLZ. GoOV stelt hen in staat om wanneer men dat zelf wil mobiel te zijn binnen het eigen sociaal-maatschappelijke netwerk.

Meer informatie

www.go-ov.nl