Het Waanzinnige Kaartspel (werktitel) is de impactcampagne van de documentaire Blue Monday (Ingrid Kamerling, 2021), een film over psychose gevoelige jongeren die de mooie én pijnlijke kanten van hun psychische crisis onderzoeken.

De impactcampagne, in de vorm van een pakket kaarten, wordt ontworpen voor en door psychose gevoelige mensen. Het pakket is opgedeeld in vier thema's: Creativiteit, Zelfinzicht, Zingeving en Connectie, met kaarten die vragen en opdrachten bevatten. We willen een laagdrempelige tool aanbieden om zowel de pijnlijke als de waardevolle kanten van psychoses op een creatieve manier te exploreren.

Met deze meer genuanceerde aanpak, willen we bijdragen aan een verbetering in de zelfwaardering, het zelfinzicht en de levenskwaliteit van psychose gevoelige mensen. De doelgroep bereiken we door het kaartenpakket aan diverse instanties en organisaties te schenken zoals GGZ-instellingen en herstelacademies.

Penvoerder

Tangerine Tree