Hospital Hero is bedacht en ontwikkeld om angst en spanning bij kinderen die het ziekenhuis bezoeken zoveel mogelijk te beperken. In Nederland zijn er ongeveer 1,2 miljoen kinderen en jongeren tot 25 jaar met een chronische ziekte. Voor veel van hen gaat een bezoek aan het ziekenhuis gepaard met stress, spanning en angst, zelfs als de handeling zelf geen pijn doet.

De Hospital Hero app, bedacht door twee kinderverpleegkundigen van het Willem Alexander Kinderziekenhuis en ontwikkeld samen met kinderen en zorgverleners, begeleidt kinderen van 4 t/m 10 jaar sinds 2021 op een leuke en speelse manier voor, tijdens en na hun reis in het ziekenhuis. Het kind ervaart hierdoor meer veiligheid, vertrouwen en plezier en wordt zo in zijn kracht gezet.

"De Hospital Hero app is leuk voor iets wat niet zo leuk is" - jongen 10 jaar

Met steun van het Agis Innovatiefonds kan de Hospital Hero app verder verbeterd worden. De app wordt uitgebreid met andere handelingen en onderzoeken zoals een echo en Röntgen, en kinderen kunnen zelf kiezen welke handelingen in hun route moeten komen. Daarnaast wordt er een nieuw spel ontwikkeld om kinderen voor te bereiden op een ziekenhuisbezoek. Samen met kinderen, ouders en zorgverleners wordt er ook gewerkt aan een eerste versie van een spel voor kinderen die voor korte tijd in het ziekenhuis worden opgenomen.