House in Motion is een online platform voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het doel van House in Motion is om mensen met een psychische kwetsbaarheid op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met bewegen door mee te doen aan online sportlessen (pilates, fitness en dans). Bewegen is namelijk goed voor de mentale en lichamelijke gezondheid en is daardoor belangrijk voor het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

In het House in Motion project wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen die bij elke stap van het project betrokken zijn om advies te geven. Deelnemers voor House in Motion worden geworven bij huisartsenpraktijken, begeleid wonen projecten en GGZ aanbieders in de regio Utrecht.

We hopen door het House in Motion project sporten laagdrempeliger te maken, sociale inclusie te verbeteren, stigma te verminderen en de mentale- en lichamelijke gezondheid van de deelnemers te verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie over 'House in Motion' kan je op de website www.houseinmotion.nl vinden.

Penvoerder

UMC Utrecht