Welkom bij het Huis van Gé. Een inspirerende plek die we samen met buurtbewoners willen opbouwen midden in Moerwijk. Het Huis van Gé wordt een plek waar sociale inclusie en psychisch en lichamelijk welzijn centraal staan. G(é) staat voor gastvrij, gezelschap, geloof, groei, gezond. Gé is ook de ultieme gastvrouw (of heer) in een huis waar een Moerwijker de regie op zijn of haar leven kan herpakken.

In het Huis van Gé gaan we wijkbewoners een mix aanbieden van zorg, welzijn en bewonersinitiatieven. We willen samen met hen het Huis van Gé ontwerpen als een plek waar je ervaringen en ontmoetingen opdoet voor een gezond en gelukkig leven. Door middel van een Positief Gezondheidsgesprek verkent de wijkbewoner waaraan hij of zij wil en kan werken in het Huis van Gé. Daarnaast vindt de bewoner bij ons een leer- en werkervaringsplek, bijvoorbeeld door zelf als gastvrouw/heer of als deelnemer actief te zijn in het Huis van Gé. We willen een aanbod van activiteiten ontwikkelen en mensen in contact brengen met bestaande en nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan een leesclub, bewegen, samen eten of creatieve activiteiten. Ook kan de bewoner plannen inbrengen voor bijvoorbeeld een leerervaringsplek, maar ook wensen zoals het ervaren van meer dagritme en andere buurtbewoners ontmoeten. Alle activiteiten stemmen we af op het gedachtegoed Blue Zones, dit zijn fysieke plekken waar de oudste en gelukkigste mensen leven.

We zetten samen een blauwe stip in Moerwijk zodat we langer gezond en vitaal kunnen leven en waarbij de 7 G's (7 concepten) ons op weg helpen:
1. Gastvrij: een plek waar je elkaar ontmoet, waar ieder zich thuis voelt.
2. Gezelschap: aandacht voor familie, vrienden en sociale inclusie door meedoen aan activiteiten, samenwerken in en voor de buurt.
3. Geloof: zingeving, dagelijks doel, hulp vragen, stress-vrij leven, eigen regie.
4. Groei: meedoen met de maatschappij, toekomstperspectief hebben, naar werk en school gaan.
5. Geregeld: dagritme, planning, zaken op een rijtje hebben.
6. Gezond: gezonde voeding , gezond en betaalbaar koken, groene buurt en gezonde huisvesting.
7. Gaan: bewegen vanuit motivatie; sporten, tuinieren, wandelen, fietsen, kies wat bij je past.

We maken een Klein Huis van Gé, onze testlocatie. Hier gaat de Moerwijker, met een steuntje in de rug, zelf aan de slag met gezonde keuzes die bij hem of haar passen. We onderzoeken hoe we van het Huis van Gé een inspirerende plek kunnen maken waar de buurt samenwerkt met professionals aan een gezond en gelukkig Moerwijk. Hierbij werken wij samen met Nicolet Bekker van Studio Mireau. Naast het meebedenken van het concept, maakt zij samen met bewoners en professionals de vertaalslag van de ervaring opgedaan in de activerende concepten naar de indeling en interieur van het nieuw te bouwen gezondheidscentrum Huis van Gé.

Penvoerder

Het Huis van Gé is een samenwerking tussen de huisartsen van Moerwijk-Oost, de bewonersorganisatie Moerwijk Coöperatie en Nicolet Bekker (www.studiomireau.nl)