Wijkbewoners met chronische klachten gaan met een fototoestel op pad om te ontdekken waar ze wél energie en goede zin van krijgen. Tijdens twaalf cursusbijeenkomsten worden de resultaten besproken en steunen de cursisten elkaar op weg naar activering en herstel.

Een nieuwe blik

Mensen met chronische klachten leiden vaak een geïsoleerd bestaan. Daar kun je over praten met zorgverleners maar je kunt mensen ook laten ervaren hoe het is om de blik weer naar buiten te richten en nieuwe, positieve ervaringen op te doen. "Door foto's te maken leer je anders naar het leven te kijken", verwoordt een deelnemer. Gaandeweg de cursus beschrijven cursisten doelen voor zichzelf om na afloop van de cursus mee verder te gaan; dat kan een nieuwe activiteit zijn, oriëntatie op werk, het vaker contact opnemen met familie of vrienden.

Samenwerking in de wijk

In Beeld is een initiatief van Stichting BlauwLicht uit Utrecht, in samenwerking met Overvecht Gezond. De cursus is geen geïsoleerde activiteit maar maakt deel uit van het netwerk in de wijk rondom zorg en hulpverlening.

Resultaten

Door de Hogeschool Utrecht is onderzoek gedaan naar het traject In Beeld. Daar kwam uit naar voren dat deelnemers de cursus "goed tot zeer goed" waarderen. De grootste stap blijkt te zijn het meedoen, mensen ontmoeten en positieve ervaringen opdoen. De gemeente Utrecht heeft vervolgfinanciering van de cursussen op zich genomen. Huisartsen zijn blij met het initiatief; de cursus zorgt voor afname van de grote zorgvraag van de doelgroep. Momenteel ontwikkelt BlauwLicht plannen voor verbeteren van het traject, uitbreiding naar andere wijken en het opleiden van meer trainers.

Meer informatie

www.blauwlicht.org
Interview deelnemers

Voor vragen, stuur een email naar:
Jeanne Klaassen, projectleider BlauwLicht, jcm.klaassen@beeldhoek.com