Het aanleren en volhouden van ander gedrag blijkt een grote uitdaging voor mensen die horen dat ze een verhoogd risico hebben op ziekte en/of voortijdig overlijden omdat ze lijden aan hart- en vaatziekten. Harteraad, De Keuze Architecten, Universiteit Maastricht, Paulette Wauben Advies en Heroes Corp bundelen de krachten om via een ontwerpende onderzoeksaanpak een tool te ontwikkelen die patiënten helpt om hun persoonlijke motivaties te gebruiken om het gewenste gedrag vol te houden.

Het project heeft een open en integrale procesaanpak waarbij behoeften van patiënten en zorgverleners centraal staan evenals het slim combineren van bewezen onderdelen uit andere interventies. Op persoonlijk niveau is de beoogde impact gerelateerd aan gezondheidswinst en/of ziektelastreductie en een betere ervaren kwaliteit van leven, onder andere door een hoger zelfmanagementniveau en een gezondere leefstijl. Op maatschappelijk niveau gaat het om een lagere werkdruk voor zorgverleners en lagere zorgkosten door leefstijlwijzigingen en dus minder benodigde zorg.

Penvoerder

Harteraad