IGO - Integrale Ondersteuner Gedragsverandering (beginnende) hart- en vaatziekten

Achtergrond

Hart- en vaatziekten zijn chronische aandoeningen, die verantwoordelijk zijn voor veel morbiditeit en mortaliteit in Nederland. Ongezonde leefstijl is een belangrijke risicofactor voor deze aandoeningen. Primaire en secundaire preventie kunnen slechte gezondheid en dus hoge zorgkosten voorkomen. Gedragsverandering bij patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten blijkt echter in de praktijk lastig. Het aanleren en vooral ook het volhouden van gezond, nieuw gedrag is voor veel patiënten moeilijk. Ook voor betrokken hulpverleners bestaan er barrières om patiënten effectief te ondersteunen. Zo ondervinden patiënten en hulpverleners vaak dat in de thuissituatie niet continu zorg geleverd en zelfmanagement van patiënten niet effectief en/of kortdurend is.

Resultaten

Harteraad, De Keuze Architecten, Universiteit Maastricht en Paulette Wauben Advies hebben door middel van een ontwerpende onderzoeksaanpak een tool ontwikkeld die patiënten na vroege diagnostiek helpt om hetgeen hen beweegt en hun persoonlijke motivaties te koppelen aan het volhouden van het gewenste gedrag. Een integrale aanpak staat centraal. Op persoonlijk niveau is de beoogde impact gerelateerd aan gezondheidswinst en/of ziektelastreductie en een betere ervaren kwaliteit van leven, onder andere door een hoger zelfmanagementniveau en een gezondere leefstijl. Op maatschappelijk niveau gaat het om een lagere werkdruk voor zorgverleners en lagere zorgkosten door leefstijlwijzigingen en dus minder benodigde zorg.

Het concept voor de IGO app richt zich op patiënten die voor het eerst te horen krijgen dat ze lijden aan of een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten en mensen die al enige tijd bezig zijn om hun gedrag te veranderen en worden begeleid door een leefstijlcoach of POH. IGO is een aanvulling op de begeleiding door (leefstijl)coaches en het huidige aanbod. Centraal staan de beproefde methodieken van de leefstijlcoaches in combinatie met inzichten over motivaties (wat vind jij belangrijk, wat past bij jou, wat zijn je doelen?) waarbij we met laagdrempelige stappen toewerken naar (het volhouden van) nieuw gedrag inclusief voortgangsvisualisatie.

Meer informatie

Download onze infographic voor meer informatie. De initiatiefnemers staan open voor dialoog met nieuwe ontwikkel- en implementatiepartners voor het gezamenlijk vormgeven van vervolgstappen. Neem voor meer informatie contact op met Bas Ruyssenaars, bas@dekeuzearchitecten.nl.