Ervaringsgerichte bijeenkomsten voor naasten van en cliënten met (complexe) dissociatieve problematiek.

"Dat wat je ervaart maak je jezelf meer eigen. En wat je eigen maakt zorgt ervoor dat je meer bewust kan handelen vanuit het perspectief van de ander." (ouder van een dochter met DIS)

Doel

Er ontstaan nieuwe, innovatieve bijeenkomsten op het snijvlak van zorg, welzijn en kunst, speciaal voor cliënten en naasten van mensen met DIS en aanverwante dissociatieve stoornissen.

Uit onze opgedane ervaringen met de Hazenbijeenkomst voor hulpverleners en vanuit vele gesprekken met GGZ-instellingen en lotgenoten-organisaties, blijkt dat een groot deel van de GGZ-instellingen handelingsverlegen is als een cliënt met DIS zich meldt. Een deel van de grote GGZ-instellingen biedt überhaupt geen gespecialiseerde behandelingen voor DIS, vanwege een gebrek aan expertise. Door het gebrek aan kennis én het grote personeelstekort is er geen tijd om hulp voor deze cliënten vorm te geven. En blijkt er al helemaal geen ruimte, tijd, personeel en middelen te zijn om de naasten van deze cliënten te begeleiden, waardoor zij een vergeten groep zijn geworden.

Echter, met de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord, wordt de focus van ondersteuning vanuit de specialistische GGZ steeds meer verplaatst naar de omgeving en dus de naasten. Dit betekent een verhoogde draaglast bij hen. Hoe ga je om met een type problematiek waarover maatschappelijk veel discussie bestaat, maar waar zij in het dagelijks leven continu tegenaan lopen?
Een simpel avondje uit, verjaardagsfeestjes vieren van je kinderen, het oversteken van de straat, boodschappen doen. Wat voor iemand zonder DIS geen enkel probleem is, kan voor iemand met DIS een hoop onrust geven. Om als omgeving de zorg te kunnen dragen, is het van cruciaal belang dat zij hiervoor ook de juiste kennis en handvatten aangeboden krijgen. Bewustwording omtrent deze problematiek vergroot de kans, voor beide, op meer deelname aan een gewoon sociaal leven.

Doelgroep

Naasten en personen die worstelen met de dagelijkse problemen die het hebben van complexe dissociatieve problematiek met zich meebrengt. We werken naast GGZ instellingen samen met Patiënten Vereniging Caleidoscoop.

Impact

De verbinding tussen naasten en de client, die door deze nieuwe vorm van de Hazenbijeenkomsten tot stand kan komen, is een belangrijk tegenwicht tegen het alleen en machteloos voelen van beide kanten. Het vermindert, voor zowel de persoon met dis als de naaste, de draaglast van de dissociatieve problematiek in het dagelijks leven en vergroot de mogelijkheden om vanuit eigen regie in eigen omgeving (samen) dingen aan te gaan.

Contactpersoon

Judith Bruynzeels, info@mijnnaamishaas.info

Meer informatie

Meer informatie kan je op de website www.mijnnaamishaas.info vinden.
In samenwerking met Centrum voor Transitie/TransitieLAB, GGZ Drenthe en Vereniging Caleidoscoop.