Het project "Kunst op Recept" van DE KOM, stadstheater en kunstencentrum.

Achtergrond

Kunst op Recept is een aanpak waarbij kunst wordt ingezet om mensen met psychosomatische klachten te helpen. De huisarts of welzijnscoach verwijst hen naar speciaal ontwikkelde culturele activiteiten. Deze culturele interventies worden begeleid door culturele professionals.

Kunst op Recept is bedoeld voor mensen met psychosomatische klachten die het gevolg kunnen zijn van ingrijpende gebeurtenissen zoals relatieproblemen, verlies van werk, een zieke partner of een verhuizing. Voor de buitenwereld lijken veel mensen met deze klachten een 'normaal' leven te leiden, maar door de omstandigheden zijn ze kwetsbaar geworden en is hun mentale veerkracht afgenomen. Ze hebben vaak weinig sociale contacten, geen zinvolle dagbesteding of verkeren in een kwetsbare sociaaleconomische situatie.

Het doel van Kunst op Recept is om binnen korte tijd positief gevoel en gedrag bij deelnemers te stimuleren, waardoor hun veerkracht toeneemt. De culturele interventies 'zetten 'iets in gang' waar de deelnemers op langere termijn profijt van hebben.

Resultaten

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de pilot van Kunst op Recept in Nieuwegein onderzocht. Zie https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2019/doet-kunst-goed voor hun bevindingen.

De handreiking

Aan de hand van de bevindingen uit een pilot met Kunst op Recept in de gemeente Nieuwegein is een handreiking geschreven. Hierin vind je adviezen en tips voor:
- Samenwerking tussen de partijen zorg, welzijn en cultuur
- Financiering
- Culturele interventies: welke culturele activiteiten zijn geschikt?
- Procedures voor het verwijzen van cliënten en het terugkoppelen van informatie
- De communicatie met samenwerkingspartners en deelnemers
- De evaluatie van het project
- De verduurzaming van het project

Meer informatie

www.kunstoprecept.nl