Na het ontwerpend onderzoek 'Jong, Gezond & Speciaal; Meer jongeren met een gezond gewicht in het speciaal onderwijs' werken de betrokken organisaties verder aan 'Lekker in je Vel; een gezonde basis'.

Gedurende het schooljaar 2021-2022 wordt het LIV (Lekker In je Vel) prototype doorontwikkeld naar een volwaardige interventie. We ontwerpen een nieuwe set van opdrachten bij vijf verschillende thema's. Dat gebeurt in co-creatie met drie verschillende Utrechtse scholen, waaronder een cluster 4 school. Daarnaast ontwikkelen en implementeren we een LIV-train-de-trainerprogramma. Doel is duurzame borging en landelijke opschaling van de LIV interventie. Daarbij werken we toe naar een door Gezonde School erkende interventie. Tot slot communiceren we via allerlei kanalen over LIV en nemen we graag deel aan programma's voor kennisdeling.

Het project loopt door tot eind 2022 en wordt uitgevoerd door Panton, GeluksBV en het Kentalis College, Pouwer College en Kromme Rijn College. Daarnaast zijn de Gemeente Utrecht, Stichting Special Heroes en JOGG actief betrokken.

Penvoerder

GeluksBV