Meer jongeren met een gezond gewicht in het speciaal onderwijs

In Utrecht daalt sinds 2004 het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij kinderen van 19% naar 14%. Dit geldt, met een actueel percentage van 28%, niet voor kinderen in het speciaal onderwijs.

In ons ontwerpend onderzoek gaan we op zoek naar nieuwe drivers voor gedragsverandering bij deze kinderen. Op basis van de inzichten van de positieve gezondheid en positieve psychologie onderzoeken we wat hen motiveert. In creatieve werksessies co-creëren we met de kinderen, hun ouders en school wat ze nodig hebben om de eigen regie in hun dagelijks leven te versterken.

De opgehaalde inzichten vormen de basis voor een innovatieve, kindgerichte interventiestrategie en het conceptontwerp van de oplossingsrichting, die gaat bijdragen aan meer kinderen op gezond gewicht in het speciaal onderwijs.

Het project wordt uitgevoerd door Panton, GeluksBV en Kentalis College (Utrecht). Daarnaast worden de Gemeente Utrecht, JOGG en een aantal andere scholen betrokken.

Penvoerder

Panton B.V.