Project MARCH is een non-profit studententeam van de TU Delft dat zich richt op het ontwikkelen van een innovatief en veelzijdig exoskelet (een gemotoriseerd robotisch pak). Dankzij ons exoskelet kunnen mensen met een volledige dwarslaesie, d.w.z. die geen controle meer hebben over hun benen, opnieuw staan en lopen.

De visie van Project MARCH is om de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie te verbeteren, door de grenzen van de exoskelet-technologie te verleggen. Dit willen wij bereiken door de bewegingsmogelijkheden te bevorderen van dwarslaesiepatiënten middels innoveren, cocreëren en het inspireren van anderen.

Op dit moment is het zo dat mensen met een dwarslaesie voor altijd aan een rolstoel gebonden blijven. Project MARCH wil hier met behulp van het Agis Innovatiefonds verandering in brengen! Dit jaar zullen wij voor het eerst gebalanceerd lopen zonder krukken - een innovatiestap die nog enorm in de kinderschoenen staat.

Meer informatie

www.projectmarch.nl

Penvoerder:

Stichting Moving Bird