Project MARCH IX, bestaande uit 28 gedreven studenten van de TU Delft, werkt aan eeninnovatief en veelzijdig exoskelet. Ons doel dit jaar is het ontwikkelen van een exoskeletdat alle 10 obstakels van de Cybathlon 2024 kan overwinnen. Dit doen we door voort tebouwen op de kennis van eerdere teams en nauw samen te werken met onze piloot omeen optimaal werkend exoskelet te ontwerpen.

Dit jaar combineren we alle innovaties van voorgaande jaren om een exoskelet tecreëren dat aan de uitdagingen van de Cybathlon voldoet. We onderzoeken deontwikkeling van realtime looppatronen die zich aanpassen aan de omgeving en debesturing van het exoskelet via elektro-encefalografie (EEG), waardoor directeaansturing met gedachten mogelijk is. Met ons team streven we naar een revolutie inmobiliteitshulpmiddelen. Met steun van het Agis Innovatiefonds willen we de toekomstvan exoskelettechnologie vormgeven en de levens van mensen met een dwarslaesieverbeteren.

Meer informatie

www.projectmarch.nl