Het project 'Net als jij: betekenisvolle transitie-informatie in de revalidatiezorg voor en door jongeren' richt zich op jongeren met spina bifida, cerebrale parese (CP) en aanlegstoornis/amputatie van het been, die onder behandeling zijn bij De Hoogstraat Revalidatie/UMCU. Deze jongeren maken rond hun 18e jaar de transitie naar volwassenenzorg.

In deze transitiefase is het belangrijk dat jongeren zich eigenaar gaan voelen over hun eigen gezondheid en zelfstandig gaan handelen in hun zorgproces. Betekenisvolle informatie die zorgt voor verbinding kan hierbij helpen. Daarbij is het nodig dat zij voorbeelden zien die "net als zij" zijn, en dat vorm en inhoud aansluiten bij hun belevingswereld.

Het beoogde effect van het 'Net als jij' informatiemateriaal, dat ontwikkeld wordt voor én door de doelgroep, is dat het optimaal aansluit en herkenning geeft. Zodat het gesprek tussen ouders en jongeren en tussen jongeren en zorgverleners op gang gebracht word, met als doel vergroting van autonomie en eigen regie bij jongeren waardoor zij soepeler de transitiefase doorkomen.

Penvoerder

De Hoogstraat Revalidatie