Achtergrond

Stel, je bent op zoek naar een schoonmaakster voor je huis. Vraag je eens af; hoe zou jij te werk gaan? Je gaat na bij vrienden, familie en bekenden, of zij nog iemand kennen. Je checkt hun referenties en neemt de tijd voor een persoonlijk gesprek. Vertrouw je diegene in jouw huis met jouw spullen? Voel je een klik?

In de praktijk begrijpen professionals van overheden en publieke instanties niet altijd wat eigen regie betekent voor mensen met een beperking. Andersom begrijpen mensen met een beperking soms niet hoe lastig het is voor overheden en publieke instanties. Mensen met een chronische beperking zijn vaak niet geholpen met een standaardoplossing. Het vraagt om een maatwerk en creativiteit, welke in praktijk soms lastig blijken voor het overheidssysteem. Hoe kunnen we een brug slaan tussen professional en hulpvrager en zo de regie van hulpvragers over hun leven meer respecteren? Hoe zorgen we dat beleidsmakers begrijpen waar het om gaat bij eigen regie voor zorgvragers? Hoe zorgen we dat zorgvragers begrijpen dat beleidsmakers beperkt worden door regels en wetgeving?

In dit project wilden we onderliggende interactie-principes ontdekken die wederzijds begrip en handelingsperspectief versterken. Sámen met mensen met een beperking en professionals ontdekten we hoe we middels ontmoetingen een opening kunnen maken in dit systeem. Naast het ontdekken van deze interactie-principes, gaan deelnemers elkaar als mens beter begrijpen door het delen van persoonlijke ervaringen, motivaties en worstelingen rondom eigen regie.

Resultaten

We ontwikkelden het ontmoetingspakket 'Online date in de trein' in co-creatie met ervaringsdeskundigen en professionals. Het bestaat uit een praatplaat als houvast voor het gesprek over eigen regie, een inspirerende video met ervaringsdeskundigen en een achtergrondafbeelding voor de online ontmoeting om je het gevoel te geven samen in de trein te zijn. Het pakket wordt onderdeel van de publicatie 'Omgaan met de ander vanuit eigen regie' van de Coalitie voor Inclusie en wordt verspreid onder gemeenten in Nederland.

Meer informatie

Meer informatie over 'Omgaan met de ander vanuit eigen regie' kan je (binnenkort) op de website www.coalitievoorinclusie.nl vinden.

Voor vragen kan je contact opnemen met de projectleider, Helma van den Berg, projectmanager bij Muzus: helma@muzus.nl