Achtergrond

Hoe kunnen mensen met een ernstige psychische aandoening beter herstellen in hun eigen wijk? De aanleiding van dit onderzoek was het rapport Over de Brug, dat stelde dat 'mensen met een ernstige psychische aandoening vaak wel in de samenleving komen te verblijven, maar niet werkelijk meedoen. We moeten een stap extra zetten.' Samen met bewoners met een psychische aandoening en lokale professionals hebben we onderzocht wat die extra stap zou moeten zijn.

In fase 1 van dit onderzoek hebben we voor de Waterwijk in Lelystad samen met GGz cliënten en betrokken professionals een routekaart voor de wijk gemaakt, met als doel beter herstel voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Hierin waren naast bestaande kwaliteiten diverse ideeën voor wonen, voorzieningen en openbare ruimte opgenomen.

Voor fase 2 hebben we voor de Waterwijk in Lelystad uit deze routekaart twee ideeën gehaald om te realiseren en te testen in pop-up vorm: een laagdrempelige ontmoetingsplek in de openbare ruimte, en een centrum voor mentale gezondheid.

Deelproject 1: de 'Ontmoetkarren'

Hier stond ontmoeten voor jong en oud centraal. De ontmoetingsplek wordt bemand door de cliënten van GGz Centraal, die daarmee een verbindende rol kunnen spelen in hun eigen buurt. Het is een opvallende mobiele installatie: een klein reizend circus dat op allerlei plekken in de wijk kan neerstrijken.

Deelproject 2: centrum 'Binnenstebuiten'

Ook bij het centrum Binnenstebuiten voor mentale gezondheid staat laagdrempeligheid voorop. De bedoeling is dat iedereen uit de buurt er iets kan vinden wat zijn/haar mentale gezondheid kan helpen, zonder zorg-indicatie of stigma. Ook hier hebben we een mobiele installatie ontworpen, maar dan voor binnen: een interieur installatie die op allerlei tijdelijke locaties gebruikt kan worden, zodat het Centrum ondanks dat er geen vaste plek is toch herkenbaar is.

Resultaat

Ons doel om de twee deelprojecten uit Fase 1 te realiseren en testen in pop-up vorm hebben we bereikt. Het pop-up karakter had voor- en nadelen. Enerzijds stelde het ons in staat om te experimenteren, bijvoorbeeld door met de Ontmoetkarren verschillende locaties uit te proberen. Anderzijds merkten we met name voor Centrum Binnenstebuiten dat een tijdelijke pop-up vorm niet voldoende ruimte biedt voor het initiatief om een positie in de buurt te veroveren en een community te bouwen.

Het project wilde bovenal bijdragen aan beter herstel voor GGz cliënten en het versterken van samenredzaamheid in de Waterwijk. Er waren vele boeiende ontmoetingen en gesprekken, en de cliënten uit ons team leverden een positieve bijdrage aan hun eigen wijk. We hebben met de pop-up events laten zien wat de potentie van onze werkwijze is vanuit eigen regie van de doelgroep.

Het resultaat van dit project is gedeeld door middel van een digitale publicatie van fasen 1 en 2.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Oostwest, Bureau James en GGz Centraal, en mogelijk gemaakt door Agis Innovatiefonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.