Achtergrond

Kinderen met een verstandelijke beperking zwemmen leuker laten vinden. En ze de zwemactiviteiten beter aanleren. Zodat ze blijven zwemmen en deelnemen aan een sport, wat goed is voor hun gezondheid én hun zelfstandigheid bevordert. Dat was het streven van "Onbeperkt Zwemmen!"

Zwemmen is een van de eerste sporten die kinderen gaan beoefenen. Uit onderzoek blijkt dat 95% van de jongeren tussen de 11 en 16 jaar in Nederland beschikt over een zwemdiploma. Echter, kinderen met een verstandelijke beperking sporten minder dan mensen zonder verstandelijke beperking. Er wordt geconstateerd dat onder licht tot matig beperkten, de sportdeelname met gemiddeld 36% beduidend lager is dan het gemiddelde in de regio (5-9 jaar: 50%, 10-14 jaar: 62%, 15-19 jaar: 42%). Dit moet veranderen!

Het doel van het project was om coaches, instructeurs, begeleiders en verstandelijk gehandicapten te ondersteunen bij het instrueren en aanleren van zwemtechnieken. Door innovaties te ontwikkelen en te introduceren bij zwem gerelateerde activiteiten, was het doel om zwemmen leuker te maken en zwemactiviteiten beter aan te leren. Hierdoor zal het voor de doelgroep makkelijker worden om deel te nemen aan sport, om zo de gezondheid en zelfstandigheid te bevorderen, waardoor (mantel)zorgbehoefte en bijkomende zorgkosten worden verkleind.

Resultaten

Stichting Fieldlab Swimming, (onderdeel van het InnoSportLab De Tongelreep (ISLT)) ontwikkelde en testte, mede dankzij een bijdrage van het Agis Innovatiefonds, innovaties die coaches, instructeurs, begeleiders en kinderen met een verstandelijke beperking ondersteunen in de zwemles. Zo is er een video-analysesysteem in de zwemles gebruikt, zodat de kinderen visuele feedback krijgen en ouders vanuit huis mee kunnen kijken. Ook zijn er instructie en animatie video's gemaakt die de zwemoefeningen visualiseren én zijn er LedTegels ontwikkeld die het zwemmen interactief maken. In totaal hebben we zeker 300-400 kinderen weten te bereiken met bovenstaande innovaties, met zeer positieve reacties.

Vervolg

Door COVID-19 is er maar relatief beperkt getest, maar de reacties op de verschillende onderdelen zijn zo enthousiast dat het project een vervolg krijgt. Zo komen de innovaties terug in de "Zwemschool van de Toekomst" en worden de LedTegels doorontwikkeld als marktproduct. ISLT wil de zwemles leuker, innovatiever en beter maken, zodat kinderen zwemmen als een leuke sport ervaren en hierdoor langer blijven zwemmen.

Meer informatie

Zie www.islt.nl/news voor verschillende nieuwsberichten.

Penvoerder

Stichting Fieldlab Swimming