Welkom in de Ontwikkelwerkplaats "Goede Buren Overvecht". Deze ontwikkelwerkplaats beoogt kennisontwikkeling en -deling rond een aantal experimentele interventies in de Utrechtse wijk Overvecht die gericht zijn op het bevorderen van goed burencontact ('goede buur' zijn), in het bijzonder tussen mensen met en zonder een vorm van ondersteuning.

Doel is om laagdrempelig ervaringen en kennis te delen en van daaruit te bouwen aan nieuwe inzichten over welke (onderdelen van) sociale investeringen die bewoners van Overvecht wel of niet helpen. Uitgangspunten van de Ontwikkelwerkplaats zijn dan ook: ontmoeting, uitwisseling van (ervarings)kennis, leren van en met elkaar, contact en duurzame verbinding. Via ontmoeten en leren hopen we tot verbetering van sociale investeringen en praktijken rond goed 'nabuurschap' te komen. Dat proces wordt gevoed door participatief onderzoek met en onder bewoners van Overvecht.

De ontwikkelwerkplaats "Goede Buren Overvecht" wordt gevormd door bewoners van Overvecht en professionals van welzijnswerk, zorg- en opvangorganisaties (bijv. De Tussenvoorziening, Lister, Dock, Abrona, Buurtteam) en drie woningcorporaties (Portaal, Mitros en Bo-Ex). De ontwikkelwerkplaats wordt gefaciliteerd en ondersteund door de Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Penvoerder

Stichting De Tussenvoorziening