Samenvatting project "Persoonsgerichte Muziekproductie - Met de muziek mee!"

Een Persoonsgerichte Muziekproductie is een op maat gemaakt muziekstuk voor een cliënt met zoveel mogelijk ingrediënten waarvan kan worden aangenomen dat deze cliënt bij het beluisteren van dit muziekstuk positief zal reageren. Welk tempo past bij de natuurlijke bewegingen van zijn lichaam, welke woorden, pretgeluiden of klanken maakt hij zelf? Reageert iemand op ritmische of juist op melodische muziek? Heeft de cliënt een voorkeur voor een bepaald instrument? Is er een thema belangrijk in iemands leven als hij of zij gesproken taal begrijpt.

Het uiteindelijk resultaat in de vorm van een Persoonsgerichte Muziekproductie wordt aan de begeleiders overgedragen waarmee zij aan de slag kunnen gaan. Er zijn diverse mogelijkheden om de muziek af te spelen; Via een smartphone kan de muziek afgespeeld worden via een bluetooth boxje, koptelefoon of huisinstallatie.

Naast opnames en het maken van de stukken zit er ook tijd in uitleg en coaching aan begeleiders. Deze muziekstukken helpen begeleiders bij het persoonlijk contact, persoonlijke aandacht en het bieden van rust. Hiermee kunnen escalaties voorkomen worden.

Penvoerder

Penvoerder Stichting Koraal