In het project Reframing Leefstijlinterventies worden in samenwerking met ervaringsdeskundigen en organisaties op gebied van gezondheid, welzijn en sport de gewenste ervaringsjourney's op het gebied van leefstijlinterventies ontworpen. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan hoe mensen met chronische leefstijlziekten een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) kunnen vinden die aansluit op hun persoonlijke competenties, belangen en intrinsieke motivaties.

Resultaat van dit project zijn meerdere concrete oplossingsrichtingen voor de vindbaarheid van passende GLI's door mensen met chronische leefstijlziekten; inzicht in welke hiaten er zijn in het aanbod van (erkende) GLI's en hoe hier invulling aan gegeven zou kunnen worden. Tot slot concrete oplossingen om de doorverwijzing van zorg én welzijn naar passende GLI's beter te ondersteunen.

De beoogde impact van het project is dat mensen met chronische leefstijlziekten, die iets willen doen aan hun leefstijl, meer eigen regie ervaren bij het vinden van, toegang krijgen tot, ondersteuning tijdens en vangnet achteraf bij GLI's.

Penvoerder

Reframing Studio