Achtergrond

In een periode nadat je iets is overkomen, beland je in een situatie die onbekend is en waarin over het algemeen voor je gedacht en besloten wordt. Juist dan is het belangrijk dat je jezelf ervaart als uniek mens die invloed heeft op zijn omgeving en sturing kan geven aan zijn eigen leven. Het enige dat immers telt ben jij met jouw waarden en levensdromen. De vraag is hoe. Wat is er nodig om je na een life-event, tijdens en na hun revalidatie, bewust te maken van je dromen, mogelijkheden, belemmeringen, aannames, verdriet en pijn? Wat heb je nodig om zelf eigenaar te zijn en blijven van je veranderde situatie en de kracht en handvatten te vinden om op basis van je eigen (zelf)inzicht in actie te komen?

Door je uit te nodigen of uit te dagen om stil te staan, je te uiten, (kritisch) naar jezelf te kijken en je nieuwsgierigheid te prikkelen ontstaat een nieuw perspectief. Dat is de opstap naar het leren vinden van antwoorden op vragen zoals: Wat voel en ervaar ik? Wat vind ik daarvan? Wat wil ik? Hoe ziet mijn weg eruit? Welke stappen helpen me verder en wie of wat heb ik daarbij nodig?

Binnen dit project hebben we gewerkt aan een instrument om hiermee aan de slag te gaan. Samengevat een instrument dat aanzet tot:
- bewustwording (hier ben ik, dit ervaar ik) +
- prikkeling tot perspectief (dit wil ik) +
- vertrouwen krijgen in jezelf en je eigen doen (dit ga/kan ik doen) +
- prikkeling tot actie (hoe kan ik).

Resultaten

Het ontwikkelde instrument, het 'zo doe ik het' schrift, voorziet voor een aanzienlijk deel van de doelgroep (mensen met een niet aangeboren beperking, tijdens of na hun revalidatie) in het nastreven van een groot deel van de doelstelling. Dit papieren is echter in een beperkte mate adaptief. Om de opdrachten uit het schrift meer 'costum made' te maken, hebben we ervoor gekozen om de inhoud van het schrift 'op te knippen'. Dit heeft tot twee nieuwe instrumenten geleid:

Ansichtkaarten
We hebben vijftien ansichtkaarten ontworpen en laten drukken en daarmee een laagdrempelige manier om met de opdrachten in contact te komen. Bovendien kan op deze manier een losse kaart bewaard, opgehangen, verstuurd worden of ergens blijven rondslingeren.

Magazine katern
Om een bredere doelgroep te bereiken hebben we in aanvulling op het schrift en de ansichtkaarten een magazine-katern 'zo doe ik het' ontwikkeld om te delen in magazines van patiëntenverenigingen.

Meer informatie

Kijk op www.rehabacademy.nl/zo-doe-ik-het/ als je meer weten over het 'zo doe ik het' project of als je een schrift of ansichtkaarten wilt bestellen.

Voor vragen kan je via inge@rehabacademy.nl contact opnemen met de projectleider Inge Vuijk.