Te veel mensen met een beperking lopen na ontslag uit het revalidatiecentrum vast of komen in een negatieve spiraal terecht. Thuis, op het werk, bij familie of vrienden en op de sportclub is het allemaal anders dan het was. Je bent trager dan de mensen om je heen. Je hebt vaker hulp nodig. Je kunt niet overal op en in met je rolstoel. Je vergeet veel, kunt informatie niet goed verwerken of ben voortdurend moe. Je beleeft de wereld anders en de wereld kijkt anders naar jou. Je oude manier van doen past niet meer bij je nieuwe situatie.

Binnen het project Revalidoen gaan we in co-creatie met de doelgroep een instrument ontwikkelen, waarmee we mensen met een beperking (en hun naasten) in staat stellen om na hun revalidatie weer grip te krijgen op hun eigen situatie, zodat ze weer optimaal kunnen meedoen in de samenleving.

Penvoerder

Revalideren is leren