Seksualiteit en intimiteit zijn essentiële menselijke behoeftes, maar mensen met chronische aandoeningen in zorgorganisaties ervaren nog vaak handelingsverlegenheid of taboe rond dit onderwerp in hun zorg. Daardoor worden hun behoeftes niet goed aangekaart en vervuld.

In dit pilotproject gaan Stichting Tiresias, Fabriek69, Rutgers en de Impactproductie van de documentaire Sexual Healing, zorgorganisaties ondersteunen om seksualiteit/intimiteit consistent en structureel bespreekbaar en bereikbaar te maken voor cliënten.

In nauwe samenwerking met cliënten(raden), zorgprofessionals en management ontwikkelen we kennis en praktische tools. Ook ondersteunen we waar nodig bij een beleidsvisie. We sluiten aan bij positieve activiteiten die binnen de organisaties al aanwezig zijn én bij kennis in ons brede netwerk. De expertise die we hierbij ontwikkelen, benutten we later voor andere instellingen.

Dankzij Agis Innovatiefonds hebben we impact op mensen persoonlijk én op de kwaliteit van zorg. Tevens helpen we het maatschappelijke stigma rond ziekte en seksualiteit/intimitiet te doorbreken.