Samenvatting project "Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme"

Veel volwassenen met autisme komen bij het ouder worden, wederom (of voor het eerst ernstig) in de problemen. Omdat zij vaak moeite hebben met aanpassen aan levensfasegebonden veranderingen als pensionering, lichamelijke achteruitgang, verandering van sociale rollen en het verlies van naasten. De kernproblemen van sociale tekortkomingen en communicatie resulteren vaak in moeilijkheden in interpersoonlijke relaties en het vermogen om een onafhankelijk leven te leiden met als gevolg eenzaamheid en moeilijkheden in functionele onafhankelijkheid.

In dit project willen we samen met ouderen met autisme werken aan meer sociaal houvast in hun dagelijks leven als belangrijke verbetering in hun welbevinden. Wat dit sociaal houvast zou kunnen zijn willen we door middel van social design met de doelgroep ontdekken.

Voor het verbeteren van hun sociaal houvast levert het project door co-creatie van ouderen met autisme zelf, ervaren hulpverleners en autisme-onderzoekers en social designers één of meerdere prototypes op van hulpmiddelen of voorzieningen. Door commitment van deze brede coalitie zullen de keuzes uit het project na afloop professioneel geproduceerd en laagdrempelig beschikbaar worden gesteld aan ouderen met autisme.

Penvoerder

Stichting Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)