Het landelijk platform Sociale Sportschool dat is ontwikkeld door social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer combineert een serieuze work-out met een sociaal karakter: ouderen die in veel gevallen rolstoel- of rollator afhankelijk zijn gaan samen met jonge sportmaatjes op bootcamp. Jongeren die zich normaliter niet zouden aanmelden voor vrijwilligerswerk in de ouderenzorg doen graag mee. Lokaal worden matches gemaakt tussen zorg- en sportpartners.

In het project Sociale Sportschool 2.0 willen we het concept bestendigen en verduurzamen op bestaande locaties en uitbreiden naar nieuwe locaties. Meer grip op het proces en gecontroleerde groei is het devies. Daarnaast willen we de kwaliteit en de effectiviteit van het initiatief verbeteren aan de hand van impact metingen en co-creatie sessies met de deelnemers. Tom Naberink die als onderzoeker en projectleider betrokken is zal op bestaande en nieuwe bootcamplocaties de maatschappelijke impact gaan meten aan de hand van de Sport Impact Wijzer (2023). Daarbij wordt onder andere gekeken naar gezonde levensjaren, zorgkosten, eenzaamheid en welzijn.

Meer informatie

www.socialesportschool.nl
www.instagram.com/socialesportschool
www.linkedin.com/company/socialesportschool
www.facebook.com/socialesportschool.nl